Thông báo thay đổi động cơ mới hiệu suất IE3

Chúng tôi xin thông báo với Qúy Khách Hàng rằng chúng tôi đã bắt đầu sử dụng động cơ mới hiệu suất IE3 trên một số máy bơm 3phase . Việc sửa đổi sẽ được hoàn thành trên tất cả các máy bơm 3phase cho công suất bắt đầu từ 1.5HP vào đầu năm 2021. Sau khi hoàn thành đối với tất cả các mô hình máy bơm, danh mục sẽ được cập nhật với thông tin kỹ thuật mới và hiệu suất máy bơm.

Bài viết liên quan