PENTAX MIỀN TRUNG

Với năng lực và kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt thiết bị đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng các công trình công nghiệp, dân dụng tại Việt Nam.