Bơm nước Pentax Italy dự án KS 5* Sel De Mer Đà Nẵng

Hình ảnh tổng hợp lô bơm trục đứng đa tầng cánh Pentax Italy nhập về Đà Nẵng cho dự án KS 5* Sel De Mer số 95 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, ĐN

Bài viết liên quan